Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU COPERTEO.PL


1. INFORMACJE OGÓLNE


1. Administratorem/Operatorem Serwisu www.coperteo.pl jest NOVAMES Waldemar Rosół z siedzibą w Rudawie (32-064) przy ul. Krakowskiej 60, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. ciasteczek)
c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu (konieczne do poprawnego działania serwisu).

2. INFORMACJE O FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika, chyba że niżej określono inaczej.
3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi rejestracji lub zamówienia lub zgłoszenia reklamacyjnego.

3. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") wykorzystywane w Serwisie www.coperteo.pl, stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu www.coperteo.pl.
2. W plikach cookies nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkowników Serwisu. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich istnienia na urządzeniu końcowym, oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do
identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
6. W ramach Serwisu internetowego www.coperteo.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
a. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
c. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu internetowego. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie internetowym www.coperteo.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
9. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego www.coperteo.pl, a następnie wykorzystywane przez firmy badawcze. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony
prywatności Google Analytics.
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z
Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences
12. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać w sekcji "Pomoc" w menu używanej przeglądarki internetowej.

4. LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników, podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta,
d. identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
e. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
f. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
g. informacje o przeglądarce Użytkownika,
h. informacje o adresie IP.
3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe) i są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i nie są udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
3. Administrator może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach sklepu internetowego.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, rachunkowo-księgową, kurierską, płatności elektronicznych.

6. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych jest NOVAMES Waldemar Rosół z siedzibą w Rudawie (32-064) przy ul. Krakowskiej 60, NIP: 9441963985. Kontakt do Administratora Danych Osobowych ado@coperteo.pl
2. Strona internetowa pod którą dostępny jest Serwis, proces logowania się Klienta do Sklepu Internetowego, zakładania konta Klienta, także dokonywania zakupów, zabezpieczana jest poprzez stosowanie certyfikatu SSL.


7. ZMIANA, POPRAWIANIE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
2. Dostęp, zmiana, poprawianie oraz usuwanie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Panel Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu lub po kontakcie Działem Obsługi Klienta.
3. W Panelu Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu, jest możliwość cofnięcia każdej z wyrażonych zgód (np. marketingowych, newsletter) na przetwarzanie danych, nie wliczając w to cookies (opis poniżej w paragrafie 8).
4. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta tel: +48 12 396 41 26.
5. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt do naszego Administratora Danych Osobowych: ado@coperteo.pl
6. Serwis nie używa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest profilowanie.
7. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje do mementu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda.

8. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES


1. W momencie gdy Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
2. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
3. W celu zarządzania ustawieniami cookies, wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

• Przeglądarka Opera
• Przeglądarka Firefox
• Przeglądarka Chrome
• Przeglądarka Internet Explorer
• Przeglądarka Safari
• Android
• Safari (iOS)
• Windows Phone
• Blackberry